ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนี้นเกี่ยวข้องกับอะไร?
ความปลอดภัยมั๊ย หรือเรื่องทั่วไป
ถ้าเกี่ยวกับความปลอดภัย ยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดี
แต่ถ้าเรื่องทั่วไปตรวจสอบได้ ก็เป็นเรื่องดี
แต่ทั้งหมดแม้ตรวจสอบได้ ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไป บางเรื่อง คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรู้ เพราะระดับการรับรู้และเข้าใจ ของแต่ละคนไม่เท่ากัน
อาจจะสร้างปัญหา มากคน มากความ
โฆษณา