ไม่เสมอไปค่ะ อยู่ที่เราเปิดใจที่จะมองในมุมอื่น
เราคิดว่า เราสามารถทำความเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ เพียงเราเลือกที่จะมองในบางส่วนเพื่อทำความเข้าใจ
เพราะถ้าจะให้เข้าใจความคิดผู้อื่นทั้งหมดเลย มันคงไม่ใช่ เพราะคนเราแตกต่างกัน ในทางกลับกันผู้อื่นก็คงไม่เข้าใจความคิดของเราทั้งหมดเช่นกัน
สิ่งที่ทำได้คือการเปิดใจ รับฟัง เข้าใจ
1 ถูกใจ
68 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา