เอาความคิด ตัวเราเอง ยังไม่เข้าใจเลยครับ รับรู้ แต่ ไม่เข้าใจ
บางที เราทำอะไรลงไป แบบไม่ตั้งใจพูดอะไรไม่คิด รู้ทั้งรู้ยังทำ
แล้วจะไป เข้าใจความคิดคนอื่น ถ้าไม่ใช่ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ที่มีประสบการณ์ ความรู้ คงยากครับ
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา