10 ก.ค. 2022 เวลา 07:55 • ความคิดเห็น
บางทีไม่ต้องเข้าใจหลอกครับ แค่รับรู้ถึงความรู้สึกที่เขารู้สึกก็พอ
โฆษณา