คำเตือนจากกระทรวงมหาดไทย
🎾สถิติประชากรชาย
"ผู้ชาย" 100 คน
เป็น เกย์ 30 คน
เป็น สามีของเกย์ 20 คน.
มีเมียแล้ว 20 คน
อยู่ใน คุก 10 คน
มุ่งสู่ นิพพาน 5 คน
หน้าตาอุบาทว์ ( มากๆ ) 5 คน
ไร้สมรรถภาพทางเพศ 5 คน
เป็นเอดส์ 3 คน
อยู่ในโรงพยาบาล ( บ้า ) 1 คน
จากสถิติดังกล่าว ผู้ชาย 100 คน
จะเหลือที่ "สามารถใช้การได้จริงเพียง 2 คน เท่านั้น
"ผู้ชายมีน้อย" โปรด
ใช้สอยอย่าง "ประหยัด"
  • 1
โฆษณา