เราไม่สามารถเข้าใจความคิดของคนอื่นหรอกค่ะ
แต่มีสิ่งหนึ่งที่พอทำได้ คือ การสังเกต การดูว่าคนอื่นมีอิริยาบถยังไง ก็น่าจะใช้ได้นะคะ^^
67 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา