“โรงงานอัจฉริยะ” ผลิตอุปกรณ์น้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งแห่งแรกของจีน
.
“โรงงานอัจฉริยะ” สำหรับผลิตอุปกรณ์น้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งแห่งแรกของจีน​ ในนครเทียนจิน โดยมีเครื่องมือหัวใจ หลักได้แก่ ศูนย์การผลิตอัจฉริยะ 3 แห่ง โรงผลิตเสริม 7 แห่ง และสถานีประกอบ 8 แห่ง
.
ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถผลิตโครงสร้างได้ 84,000 ตัน/ปี
#นายช่างมาแชร์
โฆษณา