ถ้าเป็นพระเครื่องที่ออกมาจากวัดเดียวกันแบบสร้างใหม่เลย ไม่ว่าจะเป็นการบูชาแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็มั่นใจได้ว่าแท้ ของเพียงมีศรัทธา พระสร้างใหม่ก็ศักดิ์สิทธิ์ึครับ แต่ถ้าเป็นกรุแตกไม่ว่าจะออกมาจากวัดหรือกรุไหนก็ต้องพิจารณาอย่่างละเอียดก่อนครับ ตัวอย่่างเช่น บางกรุแม่ง พระเบญจภาคีมาอยู่รวมกันได้ไงวะ 555 ในตลาดพระก็เช่นกัน ตาดีได้ตาร้ายเสีย ของแท้มีอยู่แน่นอน แต่ของปลอมก็มี บางอย่างขายแบบเหมาเข่งกันเลยทีเดียว ส่วนในโลกออนไลน์ของแท้มีของปลอมมี ก็ต้องเลือกดูร้านที่มีความน่าเชื่อถือ ดูประวัติคนขายครับ
  • 1
โฆษณา