💌"เข้าใจเพียงว่าเค้าเป็นเช่นนั้นเองแล้ว..ปล่อยวางเสีย..ต้องไม่ยึดมั่นถือสา!!! หมั่นฝึกให้เป็นการฝึกฝนประจำวัน"😊
2 ถูกใจ
33 รับชม
  • 2
    โฆษณา