12 ก.ค. 2022 เวลา 10:08 • ความคิดเห็น
อาจเกิดปัญญาในทางด้านจิตวิญญาณ ถ้าเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณและเข้าใจก็เรียกว่าฉลาดได้นะ
โฆษณา