พ่อแม่มีอิทธิพลต่อลูกในทุกช่วงอายุ แม้แต่คนที่ไม่มีพ่อแม่ ถูกทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย หรือพ่อแม่เป็นพิษ ล้วนส่งอิทธิพลต่อชีวิตเด็กในทางใดทางหนึ่ง
สิ่งที่ทำให้คนเราเติบโตมาอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว หรือบิดเบี้ยวคดงอ คืออิทธิพลจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก ก่อนที่เด็กจะรู้ตัวด้วยซ้ำ เป็นฐานไปสู่การจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงต่อๆไปของชีวิต
2ถูกใจ
104รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...