ทุกคนที่กล่าวมา...มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนๆหนึ่งทั้งสิ้นค่ะ
ช่วงแรกเกิด-ก่อนเข้าเรียน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คือต้นแบบของเรา
ช่วงวัยเรียนเป็นต้นไปจนจบการศึกษา
จะเป็นคุณครู อาจารย์และเพื่อนๆ แฟน
ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นค่ะ
3 ถูกใจ
94 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...