13 ก.ค. 2022 เวลา 03:17 • ความคิดเห็น
ปกติจิตของคนจะฟุ้งง่าย เหมือนน้ำขุ่น
การมีสมาธิ เหมือนน้ำใส มองอะไรได้ชัด เข้าใจได้ง่าย
ก็ขึ้นกับตัวเราเองว่าจะใช้ประโยชน์จากสมาธิอย่างไร
สมาธิเองไม่ได้ทำให้เกิดปัญญา ไม่ทำให้ฉลาดขึ้น
เหมือนมีมีดคมกริบ แต่วางไว้เฉยๆครับ
โฆษณา