หน้ากากกรองฝุ่นและสารเคมี อุปกรณ์ Safety ป้องกันลมหายใจ
.
ปัจจุบันนี้ในบรรยากาศที่เราหายใจอยู่ มีสารแขวนลอย, สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมอยู่มากมาย อาจจะมองเห็นด้วยตา หรือที่ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยเฉพาะ ในขณะปฏิบัติงานอาจมีปริมาณที่เยอะมากกว่าปกติ
หากมีอนุภาค หรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดจะส่งผลให้เกิดผลกระทบ และสร้างอันตรายต่อสุขภาพของคนทำงานได้ ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
.
ดังนั้นการป้องกันระบบหายใจด้วยอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจึงสำคัญเป็นอย่างมาก โดย “อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ” เป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นต้องใช้หากสูดดมสาร หรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายที่เกิดจากการสูดดมได้
#นายช่างมาแชร์ #หน้ากาก #Safety #ผลธัญญะ #respirator
173 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา