13 ก.ค. 2022 เวลา 07:46 • ครอบครัว & เด็ก
บางคน เพื่อน
บางคน คนนินทา
บางคน คนที่อยากเอาชนะคำดูถูก
บางคน คนรัก ชีวิตคู่ แฟน
บางคน ไอดอล ศิลปินที่ชอบ
บางคน คือตัวของเราเอง จิตภายในของเราเอง
และอื่นๆ
โฆษณา