ทุกวันนี้ เราคิดว่า คนนอก พวกสื่อ ดารา คนดัง อินฟลูเอนเซอร์ พวกนี้แหละ คนที่เรารู้สึกว่า อยากเป็นแบบเขาบ้าง
พ่อแม่ ครู หรือเพื่อนฝูง เป็นสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุน หรือ เป็นอุปสรรค ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง
พ่อแม่ บางคนประสบความสำเร็จ ก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกได้ แต่พ่อแม่บางคนก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้น่าเอาตามเยี่ยงอย่าง ดังนั้น เราคิดว่า ตัวลูกเองนั่น รู้จักคิดนะ ว่าควรเอาตามหรือไม่ควรเอาตาม บางทีตัวอย่างดีๆก็อยู่นอกบ้าน เลียนแบบคนอื่นยังดีกว่าเลียนแบบพ่อแม่ตนเอง
ครู สมัยนี้ไม่ได้มีอิทธิพลเท่ากับสมัยก่อน ดังนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ได้ ครูดีก็ชี้แนะ ครูไม่ดี ไม่สนับสนุนยังลงโทษด้วย
เพื่อน คือ สังคม สนับสนุน ยุยง ดูถูก ล้อเลี่ยน ช่วยเหลือ และ เป็นอุปสรรค คอยห้ามปราม ไม่เห็นด้วย คอยดึงรั้งเอาไว้ เพื่อนบางคนดี ชี้ทางถูกต้อง เพื่อนบางคนไม่ดี ขัดขวาง เพราะไม่ชอบสิ่งที่เราทำ
โฆษณา