ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีฐานะอะไร ร่ำรวยหรือยากจน
โฆษณา