13 ก.ค. 2022 เวลา 13:54 • ครอบครัว & เด็ก
ตามเงื่อนไขที่ให้มาก็
ระยะแรก พ่อแม่ ก่อนวัยเรียน
ถัดมาครู
ส่วนเพื่อน ต้องแบ่งออกเป็น วัยเด็ก ข้างบ้าน สมัยเรียน รวมถึงคนที่อายุห่างกันเพียงไม่กี่ปี
แต่ละช่วงวัยความสำคัญต่างกัน
อยู่ที่พื้นฐานการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในขณะนั้น ว่าจะเอื้อให้สักแค่ไหนในการเปลี่ยน
โฆษณา