เป็นไปตามวัยครับ
เด็กเล็ก คือ พ่อแม่ ครู
เด็กโต วัยรุ่น คือ เพื่อน และ ดารา
วัยทำงาน คือ ทฤษฎี ความรู้ และ ตัวเอง
วัยชรา คือ ความเชื่อ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา