14 ก.ค. 2022 เวลา 09:17 • ความคิดเห็น
📌 ข้อดีของคนขี้เกียจและความขี้เกียจ 📌
คนขี้เกียจ – ดีต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมน้อย หิวน้อย กินน้อย ช๊อปปิ้งน้อย ลดการใช้ทรัพยากร
คนขี้เกียจ – ชีวิตปลอดภัยกว่า ไม่พาตัวเองไปเสี่ยง
คนขี้เกียจ – ก่อมลพิษน้อย
คนขี้เกียจ – ไม่ทะเลาะกับใคร ส่งเสริมสันติภาพโลก โลกสงบสุข
คนขี้เกียจ – เป็นคนเรียบง่าย ยืดหยุ่น ความคิดไม่ซับซ้อน จิตใจสงบ เข้าถึงความว่างเปล่า ไม่เป็นทุกข์จากการไขว่คว้าแสวงหา
คนขี้เกียจ – เก่งในการทางลัด คนชอบผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อถึงเดดไลน์ต้องลงมือทำจริงๆจะมุ่งเน้นไปที่งาน ไม่วอกแวก
คนขี้เกียจ – ความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ เพราะความขี้เกียจเป็นบ่อเกิดแห่งนวัตกรรม
โฆษณา