14 ก.ค. 2022 เวลา 10:38 • ครอบครัว & เด็ก
💌"คนที่บทบาทในการปกครอง..ฉะนั้นจงให้ตนมีอิทธิพลปกครองตน เพื่อปกป้องตนให้ตนเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนได้สำเร็จ!"😏
โฆษณา