อยากตอบว่าแฟนกับลูก
พ่อแม่คือผู้สร้างเราให้เป็นเรา ครูคือผู้ฝึกฝนให้เรา เพื่อนฝูงสนับสนุนตัวเรา แต่แฟนและลูกคือผู้เปลี่ยนเรา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา