14 ก.ค. 2022 เวลา 13:22 • ครอบครัว & เด็ก
อยากตอบว่าแฟนกับลูก
พ่อแม่คือผู้สร้างเราให้เป็นเรา ครูคือผู้ฝึกฝนให้เรา เพื่อนฝูงสนับสนุนตัวเรา แต่แฟนและลูกคือผู้เปลี่ยนเรา
โฆษณา