(R: Restricted)
ชีวิตแต่งงานก็เปรียบผู้หญิงเหมือนคุก ผู้ชายเป็นนักโทษ(ตลอดชีวิต?)
-บางคู่ นักโทษอยู่ในคุกทุกวันก็เป็นความหฤหรรษากันไป
-บางคู่ คุกก็ต้องปิดซ่อมชั่วคราวแต่นักโทษก็อยากเข้าคุก (กรณีของคุณ ก็รอให้ซ่อมแซมเสร็จหมดความกังวลใจแล้วความหฤหรรษ์ก็จะตามมา)
-บางคู่ นักโทษก็พยายามแหก(หนี)คุกบ้าง
สรุป เอาเป็นที่ท่านสุนทรภู่กล่าวไว้ คือ “อดข้าวดอกนะเจ้าชีวาวาย ไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา"
  • 1
โฆษณา