บอกตัวเองชีวิต ไม่สมบูรณ์แบบ
ให้อภัยตัวเองโดยมุ่งมั่นว่ามันจะไม่มีทางกลับไปแบบนั้นแน่นอน
มีโอกาส ทำเรื่องดีๆ เช่น ช่วยเหลือคน สัตว์ สังคม ทำจนเป็นนิสัยติดตัว เราก็จะผ่อนคลายความเจ็บไปเอง
1ถูกใจ
120รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...