ความขยัน อดทน มุ่งมานะ พยายาม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม สอบถาม เมื่อ ไม่เข้าใจ .... อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว เพราะคุณจะหาสิ่งที่คุณต้องการไม่เจอ
  • 1
โฆษณา