ทำตัวเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะมีอำนาจยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยการทำให้ตัวเองหมดกิเลสก่อน
ไม่เช่นนั้นทั้งสรรพสิ่งวุ่นวายแน่
1ถูกใจ
163รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...