รับรู้​ ถึงความรู้สึกของคนอื่น​ โดยเฉพาะคนใกล้ตัว ว่าเราไม่ได้ทำหรือแสดง ให้เขากังวลกลัวหรือเจ็บปวดเสียหาย
เป็นทักษะมุมมองความเข้าใจ ที่พึงสร้าง
104 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา