16 ก.ค. 2022 เวลา 04:00 • ความคิดเห็น
สร้างโลกที่คนเท่ากัน ทุกคนต้องมีมายเซ็ทว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกมีความเป็น "มนุษย์" รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น พูดแต่ความจริง หลังจากนั้นก็จะให้ไอเทมบางอย่างแก่ผู้คนเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัย สร้างอาชีพหรือสร้างรายได้ด้วยตนเองไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
โฆษณา