16 ก.ค. 2022 เวลา 06:14 • ความคิดเห็น
เรียนไม่เก่งไม่ได้แปลว่าโง่ และเรียนเก่งไม่ได้แปลว่าฉลาด
เรียนเก่ง/ไม่เก่ง มีความหมายแค่ทำได้ดี/ไม่ดีในห้องเรียนเท่านั้นเอง และห้องเรียนของเรามันก็ค่อนข้างแคบ
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมทำได้ดีในห้องเรียนก็สะท้อนคุณสมบัติพึงประสงค์อยู่มาก จึงไม่อยากให้คนเรียนดีน้อยใจหรือคนเรียนไม่ดีย่ามใจ
เพียงอยากบอกให้คนเรียนดีอย่ายึดติดและคนเรียนไม่ดีอย่าหมดหวังเท่านั้น
โลกเราข้างนอกนี้กว้างกว่าห้องเรียนเยอะเลย
โฆษณา