ก็ยังคงทำเหมือนกับที่พระเจ้าในตอนนี้ได้ทำ เพราะคิดว่าพระเจ้าได้มอบสิ่งที่สมควรมาให้กับโลกมนุษย์ อยู่แล้ว
เพียงแต่มนุษย์เองก็ต้องกระทำให้ชีวิตตัวเองดี ไม่ว่าจะทางกาย วาจา ใจ
เราคิดว่าพระเจ้าสร้างความคนให้มีความแตกต่างกัน ไม่ใช่เพื่อให้เราเปรียบเทียบกับผู้อื่น แต่เพื่อให้เราได้เห็นความแตกต่าง ให้เราเรียนรู้ ให้เราได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเราเอง
คนที่เขาเป็น Model ก็เพื่อเพิ่ม inspiration ให้กับเรา เพื่อให้เราพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่ให้เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบค่ะ
1
2 ถูกใจ
154 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา