แบ่งเป้น3ส่วน
1.ใช้หนี้
2.ซื้อวามสุขให้ครอบครัว
3.เก็บไว้ใข้ในอนาคต
1ถูกใจ
35รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...