16 ก.ค. 2022 เวลา 13:34 • ความคิดเห็น
แบ่งเป้น3ส่วน
1.ใช้หนี้
2.ซื้อวามสุขให้ครอบครัว
3.เก็บไว้ใข้ในอนาคต
โฆษณา