อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว เราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้ว
สิ่งที่คุณทำได้คือ ปัจจุบันนี้ คุณต้องทำให้ดี
ถ้าคุณรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมา คุณก็ต้องทำให้ปัจจุบันดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไปปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีต แล้วอนาคตก็จะกลายมาเป็นปัจจุบันของคุณ 😊
1 ถูกใจ
37 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...