เพราะเราจะหันเท้าไปทิศตะวันออก​ พอตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้น​ แสงจะแยงตาคุณชิหาย
โฆษณา