สำเร็จเร็ว ใคร ๆ ก็ชอบ ไม่ต้องรอนาน แต่เมื่อมันมาเร็ว ก็ไปเร็วได้เช่นกัน
สำเร็จช้า มีน้อยคนที่จะรอ แต่คนที่สามารถอดทนถึงวันนั้นได้ ก็สามารถอยู่กับความสำเร็จนั้นได้นานเท่า ๆ กับเวลาที่ใช้ในการสร้างมัน
ความสำเร็จเหมือนการเดินทางที่เราเลือกที่จะเดินแต่สามารถเห็นถึงรายละเอียดของสิ่งรอบ ๆ ตัวเราระหว่างที่เดินผ่านมา กับเลือกที่จะใช้เครื่องบินบินไป แต่เห็นได้แค่เพียงสนามบิน ภาพที่มองจากท้องฟ้า แต่ไม่มีทางที่จะเห็นรายละเอียดของสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวระหว่างการเดินทางได้ดีเท่ากับการเดิน
  • 3
โฆษณา