บอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราฝักไฝ่อยู่กับอะไร.ฝักไฝ่กับอะไรสาระของเราก็อยู่กับสาระของสิ่งที่ซื้อ
89 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...