17 ก.ค. 2022 เวลา 10:57 • ไลฟ์สไตล์
บอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราฝักไฝ่อยู่กับอะไร.ฝักไฝ่กับอะไรสาระของเราก็อยู่กับสาระของสิ่งที่ซื้อ
โฆษณา