ประมาณนี้ครับ เพราะทุกคนมีทางเลือก อิสรภาพในตัวเราที่พระเจ้ามอบให้เป็นตัวกำหนด
  • 2
โฆษณา