สิ่งที่สามารถวัดความดีและความชั่วของคนได้นั้นคือความสุขกับความทุกข์เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์ครับความสุขของตัวเองแต่เป็นความทุกข์ของคนอื่นคือความชั่วเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคือความชั่วครับดังนั้นความดีก็คือต้องเป็นความสุขที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
  • 1
โฆษณา