^ ในทางโลก เช่น กฎหมายอาจหักล้างกันในแง่บทลงโทษ เป็นเหตุบรรเทาโทษ
^ ในความคิดหรือความรู้สึกของคน อาจหักล้างด้วยความเข้าใจในเหตุผลของผู้กระทำชั่ว เช่น ขโมยอาหาร เพราะเอาไปให้ลูกที่ป่วยกินให้รอดชีวิต
^ ในความเป็นจริง อาจจะหักล้างกันไม่ได้ ทำดีได้ผลของความดี ทำชั่วได้ผลของความชั่ว คนตายไปแล้วเอาชีวิตกลับคืนมาไม่ได้
ส่วนตัวมองคนดีหรือคนชั่ว จะดูศีลธรรมจริยธรรม ถ้ายกระดับหรือปรับทัศนคติได้ก็ดูต่อไป มันก็พลาดกันได้ อย่างพวกข่มขืน ปาดคอไรแบบนี้ก็ไม่ไหว ความยับยั้งชั่งใจมันไม่ได้
  • 1
โฆษณา