แจ้ง call center ของธนาคารพร้อมวันเวลาจำนวนเงินและที้สำคัญหมายเลขประจำเครื่อง ATM ครับ..ธนาคารเขาจะตรวจสอบจำนวนเงินเข้าออกได้ในแต่ล่ะการทำธุรกรรมจากตู้ครับแต่คงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควร
1ถูกใจ
58รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...