1.อนาคตที่เหมือนจะปลอดภัย แต่ไม่สบายใจกับการอยู่ที่นั่น
อนาคตที่เหมือนจะไม่ปลอดภัย แต่อาจสบาย
.. ควรจะไปทางไหนดี
มีคำตอบว่า อยากสบายใจแต่ กลัวผลลัพท์จากการปฏิเสธทางแรก ฮือออ
โฆษณา