เวลาของแต่ละคนมีจำกัด
อย่ายอมเสียเวลาใช้ชีวิต
เพื่อชีวิตคนอื่น
อย่ามีชีวิตอยู่เพื่อผลจากความคิดคนอื่น
อย่าปล่อยให้เสียงคนอื่น มากลบเสียงข้างในตัวเอง
22 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...