นักบริหารมืออาชีพ
ต้องรู้จัก “หัวใจของธุรกิจ”
และเข้าใจ “ชีพจรองค์กร”
……………………………….
จะช่วยให้นักบริหารมืออาชีพ
สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ให้ตรง(หัว)ใจ และตรงจุด(ชีพจร)
ที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลาได้
ณรงค์วิทย์ แสนทอง
66 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา