เชื่อมั้ย?
การอ่านหนังสือไม่ได้ดีเสมอไป!
ผู้ใหญ่หลายคนมักจะปลูกฝัง
ลูกหลานว่าให้อ่านหนังสือเยอะๆ
แต่ไม่สอนให้ลูกหลานหรือ
เด็กรุ่นหลังรู้หรือแยกแยะได้ว่า
หนังสือประเภทใดควรอ่าน
หนังสือประเภทใดไม่ควรอ่าน
ภาพจากpixabay
ทุกวันนี้มีหนังสือเยอะแยะ
มากมายให้เราได้อ่าน
แต่ ก็ใช่ว่าหนังสือทุกประเภท
จะดีเสมอไป
มีหนังสือเยอะมากที่ช่วยเปลี่ยน
มุมมองชีวิตเราให้ดีขึ้น
1
แต่ก็มีหนังสืออีกหลายประเภท
เหมือนกันที่ทำร้ายชีวิตเราโดย
ที่เราอาจไม่รู้ตัว เช่น
หนังสือจำพวกสร้างความกลัว
หรือหนังสือที่มีเนื้อหารุนแรง
ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องผีๆหรือเรื่อง
อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เสริมสร้างชีวิตเรา
ภาพจากpixabay
เพราะการอ่านหนังสือจะทำให้เรา
อินไปกับเรื่องที่อ่าน
ยิ่งเราอ่านหนังสือประเภทไหน
มากเท่าไหร่
หนังสือประเภทนั้นจะยิ่งส่งผล
ต่อชีวิตเรามากเท่านั้น
ถ้าเราอ่านหนังสือที่ดีชีวิตเรา
ก็จะดีขึ้น
แต่
ถ้าเราอ่านหนังสือที่ไม่ดีการอ่าน
หนังสือจะกลายเป็นเรื่องที่ส่งผล
ร้ายต่อชีวิตเราได้เช่นกัน
ภาพจากpixabay
ดังนั้น
การอ่านหนังสือจะเป็นเรื่องที่ดี
ถ้าประเภทหนังสือที่เราอ่านนั้น
ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์และช่วย
พัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
"อย่าสักแต่ว่าอ่านแต่เราต้องรู้จัก
แยกแยะด้วยว่าอะไรควรอ่าน
อะไรไม่ควรอ่าน"
  • 3
โฆษณา