ถ้าทำอะไรที่ไม่ใช่แค่วันละ 800 ล่ะคะ จะดีกว่าไหมที่เราทำได้กว่าที่ตั้งโจทย์วันละ 800 เพราะมันจะทำให้เรามีโอกาสได้กว่าที่ตั้งไว้ว่าขอแค่นี้ ถ้ามีงานที่ให้ได้มากกว่านี้ ให้คำแนะนำได้นะคะ 😄
  • 1
โฆษณา