ไม่มีอาชีพอะไรที่ง่าย ยิ่งถ้าต้องทำอาชีพนั้นให้ดี หรือ specialist ในอาชีพนั้น...โคตรยาก
54 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา