22 ก.ค. 2022 เวลา 09:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เงินที่เราซื้อหุ้นในตลาด เข้าบริษัทไหม??
มีคำถามที่น่าสนใจ สอบถามมาว่า เงินที่เราซื้อหุ้นบริษัท A ที่เราซื้อในตลาดหุ้นนั้น เงินที่เราจ่ายค่าหุ้นนั้น เข้าบริษัท A ไหม ใครสงสัยในประเด็นนี้มาอ่านโพสนี้กันค่ะ
หุ้น คือ หุ้นส่วน หรือส่วนร่วมความเป็นจ้าของ ซึ่งในการที่เราจะซื้อหุ้นบริษัทที่เราสนใจได้จะมีอยู่ 2 ตลาด
1. ตลาดแรก คือ เป็นการซื้อหุ้น “มือหนึ่ง” จากบริษัทที่ออกโดยตรง ซึ่งการซื้อก็จะผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่นโบรกเกอร์ ธนาคาร แต่ยังไงตรงนี้เป็นการซื้อหุ้นที่ออกมาโดยตรงจากบริษัทที่ออก
เช่น หุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO; initial public offering) หรือ กรณีหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพิ่มจำนวนหุ้น เพื่อออกมาขายเพิ่ม การที่เราซื้อตรงนี้เป็นการซื้อโดยตรงกับบริษัท เงินจะเข้าบริษัทที่ออกหุ้นมาขายให้เรา
หลายคนน่าจะพอจำกันได้ กับหุ้น IPO ของบริษัท OR (บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) ที่ออกหุ้น IPO ราคาหุ้นละ 18 บ. เมื่อตอนต้นปี 64 ถ้าเราซื้อหุ้น IPO ของบริษัท OR จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บ. เป็น 18,000 บ. เงินค่าหุ้นที่เราจ่ายนั้นจะเข้าบริษัท OR
เวลาที่บริษัทออกหุ้น IPO หรือ ออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทเขาก็จะเป็นคนกำหนดราคามาเลยว่าจะขายที่หุ้นละกี่บาท จะถูกกำหนดมาชัดเจน ใครที่ซื้อตลาดแรกก็จะต้องซื้อที่ราคานี้ และเขาออกกันเป็นล้านๆ หุ้นนะ เมื่อมีคนมาซื้อหุ้นที่ออก เขาก็จะได้เงินเข้าบริษัท ซึ่งเงินที่บริษัทได้รับนี้ เขาก็จะสามารถนำไปบริหารหรือขยายกิจการตามแผนที่บริษัทบอกไว้
จะเห็นว่า เป็นการซื้อหุ้นมือหนึ่งเลย
ต่อมาคือ ตลาดหุ้น ซึ่งก็คือตลาดรอง
2. ตลาดรอง ตลาดรองนี้ถือเป็นการซื้อขายหุ้น “มือสอง” เราไม่ได้เป็นการซื้อขายหุ้นนั้นกับบริษัทโดยตรง แต่เราซื้อขายกับคนที่สนใจหุ้นนั้น ในราคาที่ matched กัน
เช่น ตัวอย่างข้างต้น พอเราซื้อหุ้นบริษัท OR มาแล้ว เราอยากขาย เราไม่สามารถไปขายคืนให้บริษัท OR โดยตรงได้ เพราะเขาไม่รับซื้อคืนนะ ถ้าเราจะขาย เราก็เอามาขายในตลาดหุ้น เพราะ บริษัทได้นำเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้เราสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ระหว่างคนที่สนใจซื้อขายด้วยกัน ถ้าเราต้องการขาย เราก็ส่งคำสั่งขาย หรือ offer ไว้ว่าขายกี่หุ้น ราคาหุ้นละกี่บาท ซึ่งเรากำหนดได้
ถ้าตอนนั้นหุ้น OR ขึ้นมาเป็น 25 บ. เรา offer ขายหุ้นนี้ 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 25.25 บ. เมื่อมีคนสนใจและส่งคำสั่งซื้อ (bid) เข้ามา matched กับที่เราตั้งไว้ เราก็จะได้เงินค่าหุ้นเข้ากระเป๋าเรา ส่วนคนที่ซื้อเขาก็ได้หุ้นส่วนนี้ไป และเป็นคนจ่ายเงินค่าหุ้น
ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นนั้น ราคาหุ้นที่ว่าจะซื้อขายกี่บาทต่อหุ้นนั้น ก็จะขึ้นลงตามนักลงทุนที่เสนอซื้อขายกัน ไม่ได้กำหนดมาชัดเจนจากบริษัทที่ออกหุ้นนั้น
จะเห็นว่า ตลาดหุ้นนั้นเป็นตลาดรอง เป็นตลาดที่ซื้อขายหุ้นมือสอง ตรงนี้เงินค่าหุ้น เงินส่วนนี้จะเข้าคนที่เสนอขายหุ้นบริษัทนั้นๆ ออกมา ไม่ได้เข้าบริษัทนะ
ที่ยกตัวอย่างหุ้น OR ไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนในการซื้อขายนะ แค่เพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้น เพราะหุ้นนี้เพิ่ง IPO ไปเมื่อปีก่อน และหลายคนพอรู้จัก
#ตลาดหุ้น
#เงินค่าหุ้น
#ซื้อขายหุ้น
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#IPO
#หุ้นเพิ่มทุน
#มือใหม่ลงทุนหุ้น
โฆษณา