"รองเท้าคนละคู่"
เราแต่ละคนใส่รองเท้าเบอร์
ไม่เหมือนกัน
เพราะว่าเท้าของเราแต่ละคนนั้น
ไม่เท่ากัน
โดยเฉพาะเท้าของเด็กกับผู้ใหญ่
ถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงไม่ไปใส่
รองเท้าของผู้ใหญ่
หรือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็คงไม่ไป
ใส่รองเท้าของเด็กเหมือนกัน
เพราะขนาดเท้าของเด็กและผู้ใหญ่
นั้นแตกต่างกันมาก
ภาพจากpixabay
ดังนั้น
เมื่อเราเห็นคนที่เค้าทำอะไร
ได้ไม่ดีเท่าเราหรือทำอะไร
ผิดพลาด
เราอย่าไปตัดสินเค้าหรือไปซ้ำเติม
เค้า
เพราะว่าเราไม่ได้ใส่รองเท้าคู่
เดียวกับเค้า
เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เค้ากำลัง
เจอนั้นเป็นยังไง
ภาพจากpixabay
ตราบใดที่เรายังไม่ได้ใส่รองเท้า
คู่เดียวกับเค้า
เราจะไม่มีวันเข้าใจสถานการณ์
ที่เค้ากำลังเจออย่างถ่องแท้เลย
บางทีถ้าเราได้ลองใส่รองเท้า
คู่เดียวกับเค้า
เราอาจทำได้แย่กว่าเค้าก็ได้
ภาพจากpixabay
ดังนั้น
เราอย่าตัดสินคนอื่นจาก
สถานการณ์ที่เค้ากำลังเจอ
เพราะเราแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็ง
ที่ไม่เหมือนกัน
และมีความสามารถในการรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆได้ไม่เท่ากัน
  • 2
โฆษณา