มี ไม่ได้หมายความว่าจะสุข บางทีก่อให้เกิดทุกข์
ไม่มี ไม่ได้หมายความว่าต้องทุกข์ หลายครั้งนำความสบายใจมาให้
  • 1
โฆษณา