ละแล้วซึ่งกายหยาบ
ไม่รับรู้ ไม่ร้อนหนาว
ชีวิตเป็นสิ่งชั่วคราว
ไม่ยืนยาวอยู่จีรัง
วางแล้วซึ่งทุกสิ่ง
สละทิ้งซึ่งทุกอย่าง
ขอพระธรรมนำสู่ทาง
สุขสงบในภพภูมิฯ
2
คุณพ่อเขียนไว้ หนึ่งวันก่อนจากลา
เป็นการจากลาตามวาระ จากไปอย่างมีสติ
มิใช่สภาพป่วยหนัก
  • 3
โฆษณา