23 ก.ค. 2022 เวลา 11:15 • ปรัชญา
คำถามเหล่านี้อาจฟังดูหน้าเบื่อและซ้ำซาก แต่มันแสดงให้เห็น ความจริงที่ติดอยู่ภายในใจของเราทุกคน แม้ว่าระบบ ระเบียบ หรือวัฒนธรรม พยายามชี้นำให้เรามีจุดมุ่งหมาย แต่สิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นเพียงเข็มทิศ แต่ยังไม่ใช้คำตอบ ที่เป็นจริง
ดังนั้น ผมยังสนุกเสมอที่เจอคำถาม ว่าเราเกิดมา ทำไม เพื่ออะไร เพราะทุกครั้งที่ผมกลับมาตอบ ผมจะโตขึ้น และผมจะมี จิกซอว์ ตัวใหม่ๆ มาเพิ่มในคำตอบ เสมอ มันทำให้ผมไม่ลืมเลือนและค้นหา ว่าแท้จริงพวกเราคืออะไร ไม่ใช้แค่นิทานที่ถูกแต่ง
โฆษณา